Szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia w szczególności z zakresu prawa odszkodowawczego, ubezpieczeń gospodarczych, regulacji prawa handlowego, międzynarodowego, postępowań reklamacyjnych.