Seminaria

GRUDZIEŃ 2017r.

 • W dniu 8 grudnia 2017r. dr Dariusz Fuchs prowadził wykład w ramach Szkolnego Tygodnia Edukacji Regionalnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku

SIERPIEŃ 2016r.

 • W dniu 25 sierpnia 2016r. podczas I Międzynarodowego Forum Stolarki w Zegrzu,
  dr Dariusz Fuchs poprowadził blok dyskusyjny dotyczący konkurencji w branży stolarskiej na rynku polskim i zagranicznym. Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych podczas dyskusji była problematyka wpływu znajomości prawa międzynarodowego na sukces powodzenia działalności w tej branży.

MAJ 2016r.

 •  Z radością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia autorstwa aplikanta radcowskiego Jakuba Pokoj pt.: „Wywłaszczenie i nacjonalizacja nieruchomości na tle reform rolnych w Polsce po 1918 roku. Studium prawnohistoryczne” (Kraków 2016). 
 • W dniach 6 ­– 8 maja 2016 roku aplikant radcowski Jakub Pokoj, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wziął czynny udział w XXII Forum Młodych Historyków Prawa, które odbyło się w stolicy Serbii, Belgradzie. Zjazd został zorganizowany przez Association of Young Legal Historians, którego Jakub Pokoj jest członkiem. Tegoroczna sesja poświęcona była problematyce źródeł prawa i przemian w ich strukturze. Jakub Pokoj wygłosił referat poświęcony problematyce wytycznych wymiaru sprawiedliwości i ich charakteru w kontekście katalogu źródeł prawa oraz pełnił funkcję moderatora jednego z paneli konferencyjnych. 

LISTOPAD 2015r. 

 • W dniach 5 - 6 listopada 2015r. miał miejsce XVIII Kongres Brokerów zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Do wzięcia udziału w Kongresie, jako członek Stowarzyszenia, został zaproszony również dr Dariusz Fuchs.
 • 26 listopada 2015r., w Warszawie odbyła się konferencja poruszająca tematykę alternatywnych metod rozwiązywania sporów w biznesie. Stan obecny i perspektywy. W czasie jej trwania, dr Dariusz Fuchs wygłosił referat pt. „ADR a prawo jednolite o umowie ubezpieczenia (PEICL) i umowie reasekuracji (PRICL).”
 • Podczas X Ogólnopolskiego Forum Ochrony Zdrowia odbywającego się w Katowicach w dniach 26 - 27 listopada 2015r., dr Dariusz Fuchs przedstawił referat poruszający problematykę dochodzenia roszczeń przez obcokrajowców w polskich szpitalach. Należy wskazać, że tematyka tegorocznego forum skupiła się wokół zagadnień z zakresu zarządzania w podmiotach leczniczych. Dwa dni tematyczne pozwoliły na kompletne przedstawienie wymienionej problematyki zarówno przez polskich specjalistów, jak również przez przedstawicieli Akademii Nauk Medycznych z Niemiec i Holandii.


PAŹDZIERNIK 2015r.

 • W dniu 9 października 2015r. w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa dotycząca problematyki mediacji prowadzonej z udziałem konsumenta. Głównymi organizatorami konferencji „Mediacje z udziałem konsumenta” byli: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie – „Wrocławskie  Centrum Mediacji” a Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński,  Minister Sprawiedliwości Pan Borys Budka, Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów Pan Adam Jasser oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.
 • W ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 12 – 14 października 2015r., dr Dariusz Fuchs został  zaproszony do udziału w sesji panelowej: „Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób". Wskazać należy, iż honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Duda oraz Komisja Europejska, natomiast Wysoki Patronat będzie sprawował Parlament Europejski.
 • dr Dariusz Fuchs, r. pr. Adam Malik oraz Jakub Pokoj wygłosili referaty podczas XXII Konferencji pt: „Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.” mającej miejsce  w Rybniku w dniu 15 października 2015r. 
 • dr Dariusz Fuchs został zaproszony przez ACE European Group Limited Oddział
  w Polsce do wygłoszenia referatu podczas Konferencji dotyczącej odpowiedzialności zawodowej branży IT, która odbyła się w Warszawie w dniu 29 października 2015r. 
 •  W dniach 29-30 października 2015r. w Segedynie (Węgry) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki kodyfikacji w XIX i XX wieku. W czasie jej trwania Jakub Pokoj wygłosił referat dotyczący rozwoju polskiego prawa zobowiązań w XX wieku.

MAJ 2015r.

 • W dniu 18 maja 2015r. odbyła się Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Głównym celem Konferencji była próba dokonania odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy potrzebna jest definicja stałej instytucji arbitrażowej?”. 
 • W dniach 18 – 20 maja 2015r. na zamku w Rydzynie miała miejsce X Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku.” Organizatorami Konferencji byli: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Niniejsza Konferencja, stanowi już od wielu lat prężne forum prezentacji myśli naukowych i wyników prowadzonych badań dotyczących m.in. rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego w Polsce i na świecie, roli ubezpieczeń w finansach osobistych, innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń oraz wpływu ubezpieczeń na zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstw. Swój udział w Konferencji wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz praktycy rynku ubezpieczeniowego. 


STYCZEŃ 2015r.

 • Dnia 22 stycznia 2015r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa „O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji 70 – lecia urodzin oraz 45 – lecia pracy naukowej i dydaktycznej Prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza, w której udział wzięli również przedstawiciele Kancelarii.


GRUDZIEŃ 2014r.

 • 3 grudnia 2014r. odbyła się Konferencja organizowana przez Prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego Pt. „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”., gdzie dr Dariusz Fuchs  zaprezentował artykuł doc. dr R. Zelwańskiego „Kancelarie odszkodowawcze – problem nie tylko legislacyjno – prawny” (post mortem) oraz przedstawił założenia problemowe funkcjonowania Transgranicznych kancelarii odszkodowawczych.


LISTOPAD 2014r.

 • W ramach XVIII Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, dr Dariusz Fuchs prowadził warsztaty z pisania umów cywilnoprawnych. (Warszawa, dn. 19 listopada 2014r.) 
 • Podczas Konferencji zorganizowanej w dniu 17 listopada 2014r. przez Polską Izbę Ubezpieczeń zatytułowanej „Nowa regulacja ochrony konsumenta a problemy rynku ubezpieczeniowego”, dr Dariusz Fuchs wygłosił referat odnoszący się do problematyki zawarcia konsumenckiej umowy ubezpieczenia w świetle PEICL


PAŹDZIERNIK 2014r. 

 • dr Dariusz Fuchs został wykładowcą Podyplomowych Studiów Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego w roku akademickim 2014/2015 organizowanych przez Prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 • 21 października 2014r. w Rybniku odbyła się XXI Konferencja Naukowo - Techniczna, która tym razem została poświęcona problematyce ochrony środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. W gronie prelegentów nie zabrakło przedstawicieli naszej Kancelarii a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: prof. dr hab. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, mgr inż Mirosław Koziura - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr hab. inż Ryszard Mielimąka - Dyrektor CKI w Rybniku, mgr inż Piotr Chmiel - Prezes Zarządu Oddziału SITG w Rybniku, mgr inż. Piotr Karkula - Dyrektor OUG w Rybniku oraz Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnik.