O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego dr hab. Dariusza Fuchsa jest uznanym podmiotem świadczącym od wielu lat usługi w zakresie doradztwa i obsługi związanej z materią polskiego i międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego. W ten sposób łączona jest wieloletnia wiedza praktyczna założyciela Kancelarii i całego zespołu z praktyką pomocy prawnej dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Kancelaria prowadzi również z powodzeniem obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno na etapie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji, włącznie z obsługą procesową. Cechą charakterystyczną Kancelarii jest prowadzenie w imieniu klientów spraw przed sądami polubownymi i arbitrażowymi, zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi.


Zespół 


Dr hab. Dariusz Fuchs


Radca prawny, arbiter  w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law – przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia (jedyny Polak w tym gremium), pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doświadczony mediator oraz członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego. 

Radca prawny dr hab. Dariusz Fuchs w latach od 2000 r. do 2002 r. był wspólnikiem Kancelarii Fuchs Kałuża s.c. z siedzibą w Katowicach, a od 2002 r. do 2008 r. był współzałożycielem i partnerem w Kancelarii GFKK w Katowicach.

Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. 

Preferowane obszary praktyki:

-prawo ubezpieczeń gospodarczych, 

-prawo spółek handlowych,  

-arbitraż,

-prawo ochrony konsumentów, 

-prawo przewozowe,

-prawo karne gospodarcze,    

-prawo geologiczne i górnicze.Małgorzata Giemza


Radca prawny. Legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, które poparte jest współpracą z instytucją otoczenia biznesu (jednostka z udziałem samorządu terytorialnego) w zakresie obsługi windykacji, współpracy z podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych istniejących na rynku jak i start-up'ami w zakresie doboru optymalnego wsparcia finansowego ich działalności jak i pomocy prawnej w skutecznym i szybkim  odzyskiwaniu należności szukając jak najlepszych rozwiązań. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, negocjacji, windykacji oraz innych dziedzin prawnych.

Preferowane obszary praktyki:

-prawo cywilne,

-prawo spółek handlowych,

-prawo administracyjne,

-prawo pracy,

-prawo ubezpieczeń gospodarczych.Milena Świerk


Radca Prawny współpracujący z Kancelarią w zakresie prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa wykroczeń oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

Radca prawny Milena Świerk doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Kancelariach adwokackich, jak i radcowskich. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami ścigania na różnym szczeblu tj. od Prokuratury Rejonowej do Prokuratury Krajowej, jak i przed Sądami. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i z zaangażowaniem wskazując, jak najlepsze rozwiązania klientom. Regularnie uczestniczy także w licznych szkoleniach oraz konferencjach, celem poszerzenia swojej wiedzy. 

Preferowane obszary praktyki:

-prawo karne, 

-prawo karno-skarbowe,

-prawo wykroczeń,

-prawo rodzinne i opiekuńcze,

-prawo ubezpieczeń społecznych,

-błędy medyczne.Jakub Chrostek


Prawnik, EMBA, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas. Legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem wspierania przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa korporacyjnego i sporach administracyjnych w obszarze prawa konkurencji i działalności gospodarczej regulowanej.

Zainteresowania:

-alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR),

-prawo cywilne,

-prawo ubezpieczeniowe,

-prawo korporacyjne,

-prawo konkurencji,

-prawo kontraktowe.Kamil Korczewski


Student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Dariusza Fuchsa rozpoczął od II roku studiów. 

Zainteresowania:

-prawo cywilne,

-prawo międzynarodowe,

-prawo spółek handlowych,

-prawo ubezpieczeniowe.Jacek Nowak


Student V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją współpracę z Kancelarią rozpoczął na I roku studiów od sezonowych staży i praktyk. Od początku 2022 r. nawiązał stałą współpracę z Kancelarią. 

Zainteresowania:

-prawo cywilne,

-prawo pracy,

-prawo ubezpieczeniowe,

-prawo spółek handlowych.
Dane teleadresowe:

ul. Poniatowskiego 34/6,
40-055 Katowice; 

e-mail: d.fuchs@dariuszfuchs.pl
 
tel/fax: 32 251 16 67
NIP: 642-105-25-69
www.dariuszfuchs.pl