Usługi

  • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych
    i osobowych.
  • Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych.
  • Prowadzenie postępowań przed krajowym oraz międzynarodowym arbitrażem.
  • Dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Szczegółowy zakres działalności

O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego dr hab. Dariusza Fuchsa jest uznanym podmiotem świadczącym od wielu lat usługi w zakresie doradztwa i obsługi związanej z materią polskiego i międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego. W ten sposób łączona jest wieloletnia wiedza praktyczna założyciela Kancelarii i całego zespołu z praktyką pomocy prawnej dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Kancelaria prowadzi również z powodzeniem obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno na etapie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji, włącznie z obsługą procesową. Cechą charakterystyczną Kancelarii jest prowadzenie w imieniu klientów spraw przed sądami polubownymi i arbitrażowymi, zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi.