O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego dr Dariusza Fuchsa jest uznanym podmiotem świadczącym od wielu lat usługi w zakresie doradztwa i obsługi związanej z materią polskiego i międzynarodowego prawa ubezpieczeniowego. W ten sposób łączona jest wieloletnia wiedza praktyczna założyciela Kancelarii i całego zespołu z praktyką pomocy prawnej dla podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Kancelaria prowadzi również z powodzeniem obsługę podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, zarówno na etapie tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji, włącznie z obsługą procesową. Cechą charakterystyczną Kancelarii jest prowadzenie w imieniu klientów spraw przed sądami polubownymi i arbitrażowymi, zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi.


Zespół 


Dr Dariusz Fuchs

Radca prawny, arbiter  w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law – przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia (jedyny Polak w tym gremium), pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doświadczony mediator oraz członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego. 

Radca prawny dr Dariusz Fuchs w latach od 2000 r. do 2002 r. był wspólnikiem Kancelarii Fuchs Kałuża s.c. z siedzibą w Katowicach, a od 2002 r. do 2008 r. był współzałożycielem i partnerem w Kancelarii GFKK w Katowicach.

Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. 

Preferowane obszary praktyki:

 • prawo ubezpieczeń gospodarczych, 
 • prawo spółek handlowych,  
 • arbitraż,
 • prawo ochrony konsumentów, 
 • prawo przewozowe,
 • prawo karne gospodarcze,    
 • prawo geologiczne i górnicze.


Adam Malik

Radca prawny, absolwent aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem), doktorant w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autor kilku publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, z Kancelarią związany od marca 2010 r. Prowadzi także indywidualną kancelarię radcy prawnego, stale współpracując również z podmiotami gospodarczymi oraz kancelariami odszkodowawczymi (tel: 792-861-101).

Poza działalnością prawniczą, Adam Malik zajmuje się działalnością społeczną, pełniąc m.in. od 2012 r. funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny (w latach 2008 – 2012 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu).

Preferowane obszary praktyki:

 • prawo ubezpieczeń gospodarczych, 
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo geologiczne i górnicze,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo zamówień publicznych.


Małgorzata Giemza

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Legitymuje się kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, które poparte jest współpracą w instytucji otoczenia biznesu (jednostka z udziałem samorządu terytorialnego) z podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno tych istniejących na rynku jak i start-up’ami w zakresie doboru optymalnego wsparcia finansowego ich działalności. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów, negocjacji, windykacji oraz innych dziedzin prawnych.  

Preferowane obszary praktyki:

 • prawo cywilne
 • prawo spółek handlowych 
 • prawo administracyjne 
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych 


Klaudia Gajewska

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Poza doświadczeniem z zakresu prawa zdobytym w Kancelariach Radcowskich oraz Sądach, w których praktykowała od 3 roku studiów posiada również wiedzę z zakresu ubezpieczeń gospodarczych zarówno ze strony prawnej, jak również od strony wewnętrznej działalności towarzystw ubezpieczeniowych. Przez okres 2 lat świadczyła usługi jako agent ubezpieczeniowy. W zakresie świadczonych usług, poza sprzedażą ubezpieczeń Klaudia Gajewska zajmowała się także przyjmowaniem szkód oraz współpracą w tym zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przedmiotowe doświadczenie wzbogaciło jej wiedzę o faktyczne sposoby działania ubezpieczycieli, co z kolei przekłada się na kompletną obsługę spółek w zakresie uzyskiwania odszkodowań z tytułu szkód majątkowych.

Preferowane obszary praktyki:

 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych


Dane teleadresowe:

ul. Poniatowskiego 34/6,
40-055 Katowice; 

e-mail: d.fuchs@dariuszfuchs.pl
 
tel/fax: 32 251 16 67
NIP: 642-105-25-69
www.dariuszfuchs.pl